Jäsenyyden päättyminen

Yhdistyksen jäsenyys voi päättyä kolmella eri tavalla:

  • jäsen eroaa itse yhdistyksen jäsenyydestä
  • yhdistyksen jäsen eroaa/erotetaan Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenyydestä, jolloin jäsenyys katkeaa myös yhdistyksessä
  • jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta huomautuksenkin jälkeen, jolloin jäsenyys päättyy erottamiseen maksamattoman jäsenmaksun perusteella


Jäsenyyden päättymisessä on huomioitavaa, että myös jäsenyyteen sisältyvät vakuutusturvat katkeavat sinä päivänä, jolloin jäsenyys päättyy.

Jäsenyydestä eroaminen:
Yhdistyksen jäsenyydestä voi erota lähettämällä yhdistykselle kirjallisen eroilmoituksen. Ilmoituksen voi lähettää postitse, sähköpostilla tai yhteystiedoista löytyvällä
palaute -lomakkeella.