YTK-Yhdistys on työelämän turvaverkko.


Tuemme työelämää ja sen parissa olevia ihmisiä palvelujen avulla.

Luomme kohtaamispaikkoja työlle ja tekijöille.

Vaikutamme aktiivisesti sääntelyn vapautumiseen, jotta työn tarjonta lisääntyy ja sen vastaanottaminen helpottuu.

 

Uskallamme kokeilla, innostaa ja vaikuttaa asioihin, jotta pystymme tukemaan työelämää ja sen parissa olevia ihmisiä. Olemme rohkeasti mukana kehittämässä uuden työelämän turvaverkkoja.

Etsimme uusia tapoja yhdistää työtä ja työntekijöitä. Rakennamme uusia palveluita, joissa voimme kannustaa toisiamme yhä parempaan työelämään. Olemme työn ja työntekijöiden yhdistämisen puolella, emme ketään vastaan.

Jokaisen työelämän tarina on erilainen. Haluamme opastaa ja valmentaa tasapuolisesti ja tarjota jokaiselle hyvän työelämän eväät.