Työoikeusvideot

Irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla – Asianajaja Aino Lehtonen

Irtisanominen henkilöön liittyvillä perusteilla – Asianajaja Aino Lehtonen

Työsuhteen purkaminen – Varatuomari Heli Aaltonen

Työntekijän velvollisuudet työsuhteessa – Lakimies Juha Teperi

Työnantajan velvollisuudet työsuhteessa – Lakimies Mikko Kontturi

Koeaika työsuhteessa – Lakimies Juha Teperi

Palkanmaksu - Asianajaja Kimmo Kariola

Määräaikainen työsuhde – Varatuomari Heli Aaltonen

Osa-aikainen työsuhde – Varatuomari Heli Aaltonen

Työsopimuksen tekeminen – Asianajaja Aino Lehtonen

YT-menettely työvoimaa vähennettäessä – Asianajaja Aino Lehtonen

Työsuhteen ehtojen muuttaminen – Lakimies Mikko Kontturi