Tapaturmavakuutus

YTK-Yhdistys ry on ottanut jäsentensä turvaksi vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen. Vakuutuksenantaja on LähiTapiola.

 

Huomaathan, että kyseessä ei ole matkavakuutus. Matkalle kannattaa hankkia erillinen matkustajavakuutus matkalla sairastumisten, matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja myöhästymisen sekä matkatavaravahinkojen varalle.Ketkä ovat vakuutettuina?
Vakuutettuina ovat vakinaisesti Suomessa asuvat YTK-Yhdistyksen jäsenet.

Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?
Tapahtuma korvataan tapaturmana, mikäli se täyttää seuraavan tapaturman määritelmän: tapaturma on äkillinen vakuutetun tahtomatta sattuva tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman.

Vakuutus on YTK-Yhdistys ry:n jäsenelle vapaa-ajan vakuutus, joka on voimassa hänen vapaa-ajallaan. Vakuutus on voimassa urheilutoiminnassa vain vakuutetun oman fyysisen kuntonsa ylläpitämiseksi harjoittamassa urheilutoiminnassa. Vakuutus ei ole voimassa urheiluliiton tai -seuran järjestämässä kilpailussa, ottelussa tai valmennusohjelman mukaisessa harjoittelussa, eikä myöskään muussa urheilutapahtumassa, jonka järjestäjä edellyttää osallistujalta lisenssivakuutuksen ottamista taikka vastuuvapautuslausekkeen allekirjoittamista. Vakuutus ei myöskään ole voimassa vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjen ns. vaarallisten urheilulajien osalta.

Vakuutus on voimassa vakuutetun osalta sen vakuutuskauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 80 vuotta. Tutustu huolella vakuutusehtoihin.

Tapaturman sattuessa vakuutuksen perusteella korvataan

  • tapaturman hoitokuluja enintään 3 000 euron määrään asti (yhtä tapaturmaa kohden)
  • haittakorvaus kertakorvauksena enintään 30 000 euroon asti
  • kuolemantapauskorvaus 10 000 euroa   

Huom! Yhdistyksen jäsenilleen ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei sisällä kohdassa 5.4 mainittua päiväkorvausta.


Vakuutuksessa ei ole omavastuuta.

Kuolemantapauskorvauksen edunsaaja on aina vakuutetun omaiset. Edunsaajaa ei voi muuttaa.

Lisätietoja
Edellä selostettu ei ole täydellinen selvitys vapaa-ajan ryhmätapaturmavakuutuksen sisällöstä. Vakuutuksen tarkan sisällön selvittämiseksi tutustu vakuutusehtoihin. [Huom! Yhdistyksen jäsenilleen ottama vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei sisällä kohdassa 5.4 (1.1.2016 voimaan tulleiden ehtojen kohta 6.3) mainittua päiväkorvausta.]

 

1.1.2016 lukien voimaan astuneet ehdot löydät täältä.

31.12.2015 asti voimassa olleet vakuutusehdot näet tästä.
 
Tapaturmakorvauksen hakeminen >>